عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
ممیزی تفصیلی انرژی هشت ساختمان
(سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸