عنوان پروژه : تهیه شاخص های عملکرد انرژی فرآیندی به منظور مدیریت انرژی
(شرکت آب و فاضلاب مشهد)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : تصفیه‌خانه های فاضلاب مشهد
زمان شروع : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸