عنوان پروژه : استقرار، پیاده‌سازی و ممیزی فنی و بازنگری سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 (شرکت پتروشیمی خارک)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی خارک
مکان : پتروشیمی خارک
زمان شروع : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷