عنوان پروژه : استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
(شرکت پتروشیمی خارک)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی خارک
مکان : خارک
زمان شروع : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷