عنوان پروژه : ممیزی انرژی 60 حلقه چاه، 6 باب تصفیه‌خانه آب و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 (شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
مکان : آبادان، اندیمشک، خرمشهر، دزفول، شوش
زمان شروع : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸