عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
ممیزی انرژی 60 حلقه چاه، 6 باب تصفیه‌خانه آب
(شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان خوزستان
مکان : آبادان، اندیمشک، خرمشهر، دزفول
زمان شروع : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸