عنوان پروژه : ممیزی فنی انرژی و سنجش هدر رفت تجهیزات بارز (شرکت پتروشیمی غدیر)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی غدیر
مکان : ماهشهر
زمان شروع : دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷