عنوان پروژه : ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت گواهینامه ISO 50001 (شرکت پتروشیمی مهاباد)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی مهاباد
مکان : مهاباد
زمان شروع : دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸