عنوان پروژه : ممیزی فنی انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50002 (منطقه 4 عملیات انتقال گاز)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران
مکان : مشهدمقدس، بجنورد و گناباد
زمان شروع : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸