عنوان پروژه : ممیزی فنی انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50002 (منطقه 4 عملیات انتقال گاز)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران
مکان : منطقه 4 عملیات انتقال گاز
زمان شروع : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸