عنوان پروژه : پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جامع پایش و مدیریت مصرف انرژی (پیمان) (شرکت آب و فاضلاب استان قم)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان قم
مکان : استان قم
زمان شروع : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸