عنوان پروژه : مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 1500 آغاجاری
(شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : مناطق نفت خیز جنوب
مکان : اهواز
زمان شروع : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷