عنوان پروژه : اجرای سیستم بازچرخانی آب خاکستری (اداره کل فرودگاه های استان یزد)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : اداره کل فرودگاه های استان یزد
مکان : یزد
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸