عنوان پروژه : اجرای سیستم بازچرخانی آب خاکستری (پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : پارک علم و فناوری خراسان رضوی
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷