عنوان پروژه : اجرای سیستم بازچرخانی آب خاکستری (سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸