عنوان پروژه : خرید، نصب و آموزش سامانه تحت وب پایش و مدیریت مصرف حامل های انرژی - پیمان
(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مکان : بیرجند
زمان شروع : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸