عنوان پروژه : خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سامانه تحت وب پایش و مدیریت مصرف حامل های انرژی (پیمان) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
مکان : شهر بیرجند
زمان شروع : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸