عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
ممیزی انرژی ساختمان های اداری، 50 حلقه چاه و 4 باب ایستگاه پمپاژ آب، 3 باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب، 1 باب تصفیه خانه آب و 3 باب تصفیه خانه فاضلاب
شرکت آب و فاضلاب استان قم
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب قم
مکان : قم
زمان شروع : سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
زمان پایان : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹