عنوان پروژه : استقرار ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد 50001 ISO
بهینه سازی مصرف سوخت هیترهای ایستگاه تقلیل فشار، مطالعات پژوهشی کاهش هدر رفت گاز و انتشار گازهای گلخانه ای و اجرای پروژه های عدم انطباق
(شرکت گاز استان هرمزگان)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : گاز استان هرمزگان
مکان : قشم، بندرعباس، حاجی آباد، خمیر
زمان شروع : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
زمان پایان : یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹