عنوان پروژه : مشاوره و ممیزی انرژی ساختمان اداره مرکزی و ساختمان پست های 230/63 کیلوولت خاش و 63/20 کیلوولت چابهار 2 (استان سیستان و بلوچستان)
گروه : صنعت ساختمان
وضعیت :
کارفرما : سهامی برق منطقه ای
مکان : سیستان و بلوچستان
زمان شروع : یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴
زمان پایان : جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵