عنوان پروژه : طراحی پایه بهینه سازی مصرف انرژی و سامانه سرمایشی و گرمایشی و توسعه بهینه سازی کابل کشی شبکه ساختمان (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)
گروه : صنعت ساختمان
وضعیت :
کارفرما : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مکان : ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
زمان شروع : دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴
زمان پایان : سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵