عنوان پروژه : طراحی سیستم روشنایی واحدهای عملیاتی و کارگاه های تعمیرات
(شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : نفت و گاز گچساران
مکان : واحدهای عملیاتی
زمان شروع : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲
زمان پایان : -