عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 در تمامی ساختمان ها و تأسیسات و ممیزی انرژی ساختمان ستادی و چند تیپ از تأسیسات (شرکت آب و فاضلاب اردبیل)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اردبیل
مکان : استان اردبیل
زمان شروع : سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵