عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 در تمامی ساختمان ها و تأسیسات (شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
مکان : استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند
زمان شروع : سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶