عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 در تمامی تأسیسات
(شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب خراسان جنوبی
مکان : بیرجند
زمان شروع : سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶