عنوان پروژه : بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم تهویه قطار شهری مشهد (معاونت تحقیق و پژوهش شهرداری مشهد)
گروه : پژوهشی
وضعیت :
کارفرما : معاونت تحقیق و پژوهش شهرداری مشهد
مکان : قطار شهری مشهد
زمان شروع : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶