عنوان پروژه : بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم تهویه قطار شهری مشهد
(معاونت تحقیق و پژوهش شهرداری مشهد)
گروه : پژوهشی
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد مقدس
مکان : قطار شهری
زمان شروع : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶