عنوان پروژه : طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در ایستگاه های پمپاژ منزل آباد، خط پمپاژ 200کیلووات B3، خط پمپاژ 160 کیلووات B3 و زون F (شرکت آب و فاضلاب مشهد)
گروه : هوشمند سازی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : 4 ایستگاه پمپاژ آب در مشهد
زمان شروع : یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴
زمان پایان : پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸