عنوان پروژه : شبیه سازی، کالیبراسیون و بهینه سازی و مدیریت یکپارچه تأسیسات تامین، انتقال و ذخیره آب شرب مشهد (شرکت آب و فاضلاب مشهد)
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲
زمان پایان : سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۳