عنوان پروژه : خرید تجهیزات و اجرای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان اداره مرکزی و پستهای خاش و چابهار2 (شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان)
گروه : پیمانکاری
وضعیت :
کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای
مکان : زاهدان، خاش و چابهار
زمان شروع : یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
زمان پایان : یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵