عنوان پروژه : خرید تجهیزات و اجرای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان اداره مرکزی و پستهای خاش و چابهار2 (شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان)
گروه : پیمانکاری
وضعیت :
کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
مکان : استان سیستان و بلوچستان(شهرهای زاهدان، خاش و چابهار)
زمان شروع : یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
زمان پایان : یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵