عنوان پروژه : انجام خدمات ممیزی انرژی تأسیسات تولیدی(تجهیزات مصرف کننده بارز انرژی)، (شرکت شیر پگاه خراسان)
گروه : صنایع تولیدی
وضعیت :
کارفرما : شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
مکان : مشهد - کارخانه شیر پاستوریزه پگاه خراسان
زمان شروع : چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
زمان پایان : پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵