عنوان پروژه : نظارت بر اجرای طرح فرسوده در سه کارخانه یخچال فریزر و تولید روکش آبی (سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا))
گروه : نظارت فنی و کیفی
وضعیت :
کارفرما : سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
مکان : کارخانجات منتخب از سوی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
زمان شروع : شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان پایان : دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶