عنوان پروژه : نظارت بر اجرای طرح فرسوده در سه کارخانه یخچال فریزر و تولید روکش آبی
(سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا))
گروه : نظارت فنی و کیفی
وضعیت :
کارفرما : سازمان بهره وری انرژی ایران
مکان : کارخانجات منتخب
زمان شروع : شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان پایان : دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶