عنوان پروژه : بهسازی و ساماندهی محوطه تلمبه خانه گوره (شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : بهره برداری نفت و گاز گچساران
مکان : گچساران
زمان شروع : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷