عنوان پروژه : بهینه سازی شبکه آب کولینگ کلیه واحدهای پالایشگاه (پالایشگاه نفت اصفهان)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : پالایشگاه نفت اصفهان
مکان : اصفهان
زمان شروع : دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳
زمان پایان : چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵