عنوان پروژه : انجام مطالعات مهندسی مقدماتی، خدمات مهندسی تفصیلی و تهیه کتابچه PC پروژه زهکشی و انتقال آب های زیر زمینی ایستگاه بینک (شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
مکان : گچساران
زمان شروع : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶