عنوان پروژه : طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند بهینه‌سازی انرژی خطوط جمع‌آوری چاه‌ها - به چاه
(شرکت آب و فاضلاب مشهد)
گروه : هوشمند سازی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : منزل‌آباد
زمان شروع : سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
زمان پایان : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸