عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و سامانه مدیریت انرژی در کلیه تأسیسات و ساختمان ها و ممیزی انرژی ساختمان ستاد، 4 حلقه چاه و 1 ایستگاه پمپاژ (شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد
مکان : کهگیلویه و بویر احمد
زمان شروع : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶