عنوان پروژه : خدمات ممیزی فنی و مهندسی انرژی در تاسیسات ذخیره سازی سراجه و ایستگاه پارچین (منطقه سه عملیات انتقال گاز)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : منطقه سه عملیات انتقال گاز
مکان : قم
زمان شروع : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
زمان پایان : شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶