عنوان پروژه : مشاوره و ممیزی جامع انرژی ساختمان های اداری، رفاهی و مسکونی
(شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
گروه : صنعت ساختمان
وضعیت :
کارفرما : مناطق نفت خیز جنوب
مکان : گچساران
زمان شروع : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲
زمان پایان : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳