عنوان پروژه : خدمات ممیزی مصارف انرژی در بخش صنعت و ساختمان (منطقه 6 عملیات انتقال گاز)
گروه : صنعت ساختمان
وضعیت :
کارفرما : منطقه شش عملیات انتقال گاز
مکان : بندرعباس
زمان شروع : شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶