عنوان پروژه : ممیزی تفضیلی و بهینه سازی مصرف انرژی مساجد استان خراسان رضوی
(شهرداری مشهد مقدس)
گروه : صنعت ساختمان
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد مقدس
مکان : 4 مسجد منتخب
زمان شروع : شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۰
زمان پایان : پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱