عنوان پروژه : ممیزی انرژی ایستگاه های پمپاژ نفت گوره، امیدیه و اهواز
(شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مکان : خوزستان و بوشهر
زمان شروع : چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶