عنوان پروژه : استقرار سیستم و سامانه مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
(شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق)
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
مکان : سرخس
زمان شروع : سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
زمان پایان : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸