عنوان پروژه : استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و ممیزی انرژی 30 باب ایستگاه پمپاژ و 55 عدد چاه (شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر
مکان : شهرستان های دشتستان، جم و دشتی
زمان شروع : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷