عنوان پروژه : استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
ممیزی انرژی 30 باب ایستگاه پمپاژ و 55 عدد چاه
(شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان بوشهر
مکان : دشتستان، جم و دشتی
زمان شروع : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
زمان پایان : چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷