عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 در 21 باب ایستگاه پمپاژ (شرکت آب و فاضلاب استان همدان)
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان همدان
مکان : استان همدان
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶