عنوان پروژه : استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 در 21 باب ایستگاه پمپاژ
(شرکت آب و فاضلاب استان همدان)
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان همدان
مکان : استان همدان
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
زمان پایان : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶