از دیرباز سازمان هایی که با ارائه خدمات و محصولات در قالب پروژه و در بستر تیم هایی با تنوعی از نیروی انسانی مواجه بوده اند با نحوه مدیریت بهینه این ساختار مواجه بوده اند. اما در وحله اول لازم است تعریف صحیح از پروژه را مد نظر قرار دهیم تا الگوی ورود ما به مساله را در یک بستر مناسب قرار دهد. طبق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ، پروژه یک تلاش موقتی است که برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصربه‌فرد انجام می‌شود. پس در صورتی که سازمان ما به ارائه خدمات و محصولات با دو ویژگی منحصر به فرد و در یک بازه زمانی موقت به مشتریان خود مواجه است که توسط طیفی از منابع در حال اجرای آن ها هستیم سازمان ما یک سازمان پروژه محور است. حال سوال این است که دغدغه های اصلی مدیران در سازمان های پروژه محور به منظور راهبری بهینه جریان ارزش چیست؟

سازمان ها برای اجرای موفق پروژه ها با محدودیت های بسیاری مواجه هستند که پاسخ صحیح به این محدودیت ها می تواند تضمین کننده رضایت مشتریان و افزایش بهره وری و سود برای آن ها گردد. از سوی دیگر امروزه سطح رقابت به حدی افزایش یافته است که در صورت عدم رعایت تنها بخشی از فاکتورها در هر زمینه ای از جمله کیفیت، هزینه، دامنه اجرایی و... بازار را از دست شرکت خارج نموده و در اختیار سایر رقبا قرار می دهد. لذا از جمله دغذغه های مدیریان ارشد در سازمان های پروژه محور می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

امکان برنامه ریزی یکپارچه پروژه ها در یک بستر واحد
دسترسی به اطلاعات در بستر وب
مدیریت برخط عملکرد تیم های کاری پروژه ها در بستر LRM
مدیریت هزینه های پروژه ها به صورت متمرکز با هدف راهبری بهینه هزینه ها
مدیریت کیفیت پروژه ها در یک بستر پویا و در قالب فرآیند هایی با تابع هدف ارزیابی کیفی در سطح کوچک ترین واحد قابل تحویل در هر پروژه
مدیریت درآمدهای پروژه ها (راهبری مالی پروژه ها با مدیریت بهینه صورت وضعیت ها و پیش بینی تاریخ صدور آن ها)
فراهم آوردن رویکرد چابک در ساختار مدیریت یکپارچه پروژه ها با الگوریتم های بازچینش برنامه ها
مدیریت بهینه منابع انسانی با الگوریتم های تخصیص بهینه منابع
مدیریت فرآیندهای اداری و اعمال آن ها در پروژه ها شامل ماموریت ها و مرخصی ها
دسترسی بصری به اطلاعات کلیدی پروژه ها و امکان مقایسه عملکرد پروژه ها، افراد و آورده های ریالی پروژه ها