شماره تماس

05135425609-11

فکس

05135425608

آدرس

مشهد - پارک علم و فناوری خراسان - مسیر خلاقیت - ساختمان شرکت‌های فناور و دانش بنیان - طبقه همکف

کد پستی

91851-73911

مشخصات شرکت

شناسه ملی: 10380511056
 
کد اقتصادی: 411379688997
 
شماره ثبت: 35645