مسابقه طراحی الگوریتم

مسابقه طراحی الگوریتم

نظر به برگزاری هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات با همکاری شرکت فنی مهندسی بهپویان و شرکت برق… -

مشاهده

آخرین ایده ها بانک ایده
تعداد ایده ها : 38

ثبت ایده

پروژه های شرکت

مجوز ها و گواهینامه ها

مجوز و گواهینامه های شرکت دانش بنیان بهپویان

گالری تصاویر

مقالات