سيستم‌هاي ديسپاچينگ هوشمند از ابزارهاي مورد استفاده جهت پايش، نظارت، کنترل و گسيل بهينه منابع در شبکه‌هاي بزرگ ابعاد مي‌باشند. اين سيستم‌ها حجم عظيم داده‌ها را از پايانه‌هاي مختلف دريافت کرده و به صورت آنلاين و زمان‌واقعي پيش پردازش‌ّهاي لازم را انجام مي‌دهند. در نهايت داده‌هاي خام ورودي تبديل به دانش و اطلاعات کاربردي جهت استفاده اپراتورهاي اتاق کنترل مي‌شوند. همچنين اين سيستم‌ها شامل زيرسامانه‌هايي همچون سامانه مديريت آلارم، سامانه مديريت ارجاعات و همچنين سطوح متفاوت نظارتي در اتاق کنترل مي‌شوند. از ويژ‌گي‌هاي ديگر چنين سيستمي مي‌توان به ايجاد بستري جهت تصميم‌سازي هوشمند، خودکار و بهينه اشاره داشت.