تعمیر و نگهداری عموما یکی از بزرگترین سرفصلهای هزینه ای سازمانها می باشد که می توان با استفاده از پیاده سازی ساختار هوشمند در عملیات این بخش علاوه بر کاهش هزینه ها، نسبت به بهبود حراست از دارایی های فیزیکی گام موثری برداشت سامانه تعمیر و نگهداری هوشمند که بر اساس منطق RCM طراحی شده با ادغام علوم داده (Data Science) با مفاهیم صنعتی و به کمک مجموعه‌ای از الگوریتمها سعی در پیش بینی  مدها و علل خرابی و تعیین زمان‌های تعمیر و نگهداری مناسب پیش از رفتن تجهیز به حالت خرابی یا غیرفعال دارد که با تکیه بر اصول بهینه سازی در انتخاب مناسب ترین قطعات جایگزین، ابزارآلات و ماشین آلات مختص تعمیر، نیروی انسانی متخصص و مناسب و نیز مدیریت زمان نقش محوری را در حصول نتیجه مطلوب که همان افزایش طول عمر مفید تجهیز و افزایش راندمان و بازدهی تجهیز می‌باشد بازی خواهد کرد.