سيستم‌هاي ديسپاچينگ هوشمند از ابزارهاي مورد استفاده جهت پايش و نظارت در شبکه‌هاي بزرگ ابعاد مي‌باشند. اين سيستم‌ها حجم عظيم داده‌ها را از پايانه‌هاي مختلف دريافت کرده و به صورت آنلاين و زمان‌واقعي پيش پردازش‌ّهاي لازم را انجام مي‌دهند. در نهايت داده‌هاي خام ورودي تبديل به دانش و اطلاعات کاربردي جهت استفاده اپراتورهاي مي‌شوند.

همچنين اين سيستم‌ها شامل زيرسامانه‌هايي همچون سامانه مديريت آلارم، سامانه مديريت ارجاعات و همچنين سطوح متفاوت نظارتي مي‌شوند. از ويژ‌گي‌هاي ديگر چنين سيستمي مي‌توان به ايجاد بستري جهت تصميم‌سازي هوشمند و بهينه اشاره داشت.

کاهش پیچیدگی شبکه‌های بزرگ ابعاد
قابلیت رهگیری آسان‌تر المان‌های موجود در شبکه
فرآیند تبدیل نقشه‌های پیچیده جغرافیایی به نقشه‌های ساده شماتیکی
افزایش قابلیت فهم شبکه در یک نگاه
ایجاد بسترهای مدیریت ارجاعات
ایجاد بسترهای مدیریت آلارم و رویداد
تبدیل داده‌های خام و غیر قابل استفاده به اطلاعات مفید و قابل فهم برای اپراتورها
ایجاد بسترهای تصمیم‌سازی بهینه
قابلیت فرمان از راه دور با سطح دسترسی های تعیین شده متفاوت
گزارشات لاگ گیری پیشرفته