بهره برداري بهينه و مطمئن از ايستگاه هاي پمپاژ آب مستلزم داشتن پيش بيني از ميزان مصرف مخازن آب در ساعات پيش رو و شرايط تجهيزات و ساختار هيدروليکي شبکه انتقال آب است. سامانه مهاپ با جمع آوري اين اطلاعات و بهره گيري از هوش مصنوعي علاوه بر تصميم ياري به اپراتور ايستگاه، در بهره برداري بهينه و مطمئن از ايستگاه پمپاژ، هزينه هاي انرژِي را تا 30% کاهش ميدهد.

اولین و تنها سامانه هوشمند مدیریت ایستگاه پمپاژ بر اساس هوش مصنوعی
کاهش مصرف انرژی تا 30 درصد
پیش بینی مصرف ساعتی پهنه / زون هدف با دقت بیش از 96 درصد
استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت تعیین بهترین حالت بهره برداری
مانیتورینگ دینامیک و پویا
رصد دائمی عملکرد ایستگاه و کنترل آن جهت تطابق با حالت بهینه