امضای توافق‎ نامه بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه بهره برداری شرکت های آب و فاضلاب کشور توسط شرکت دانش بنیان بهپویان

موافقت‎نامه همکاری مشترک با هدف حمایت از هوشمندسازی شبکه‌های آب شهرهای ایران با رویکرد افزایش تاب آوری شبکه های آبرسانی شهری از سوی اکبر زمانیان، دبیر ... ادامه مطلب