نرم افزارهای مديريت نگهداري و تعميرات (CMMS) يک ابزار بسيار مفيد براي کمک به بهبود سيستم نگهداري و تعميرات و کاهش هزینه های سازمان مي باشند. طبق الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی(ISO 55000 Series)، نرم افزارهای مذکور وظیفه طبقه‌بندی و نگهداری اطلاعات پایه و داده‌های خرابی و نگهداشت دارایی‌های فیزیکی و داده‌های مرتبط با آنها همچون داده‌های مصرف اقلام، داده‌های عملکرد نیروی انسانی و پیمانکاران و ... را بر عهده دارند. همچنین کمک به تسریع در اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و ارجاع کارها و همچنین محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد و ارائه گزارش‌ها از عملکرد دارایی‌های فیزیکی و اثربخشی سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی از ویژگی‌های دیگر سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است.
لازم بذکر است شرکت بهپویان موفق به توسعه سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات با عنوان "های نت" با در نظر گرفتن الزامات فوق و بهره گیری از ابزارهای هوشمند پشتیبان تصمیم جهت مدیریت بهینه و قابل اطمینان نگهداشت دارایی های سازمان شده است. 
سامانه "های نت" در نمایشگاه هفته پژوهش (تستا) آذرماه سال 1400 که در تهران برگزار گردید با کسب TRL 7 توسط وزیر محترم علوم و معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی گردیده و به عنوان اولین طرح هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری وشکوفایی و صندوق پژوهش در استان خراسان رضوی می باشد.

ثبت دارایی های سازمان و اطلاعات و مستندات مربوط به آن ها و ایجاد هرم تاکسونومی تجهیزات
قابلیت کدینگ تجهیزات، ابزارآلات و قطعات
استانداردسازی فعالیتهای نگهداشت و حالات و علل خرابی مربوط به عملکرد هر دستگاه
تخصیص فعالیت‌های نت جهت تشخیص، پایش و/یا جلوگیری از وقوع خرابی‌های دستگاه‌ها
قابلیت طرح‌ریزی و پیاده‌سازی فعالیت‌های نگهداشت و تعمیرات واکنشی، پیشگیرانه، پایش وضعیت و...
امکان تعریف شاخص سلامت برای تجهیزات و پایش آنلاین آنها
اولویت‌بندی خودکار دستورکارها بر اساس اهمیت دستگاه و فعالیت مورد نظر، شرایط عملکردی تجهیزات و...
ماژول تخصیص بهینه تیمهای نت به دستورکارها بر اساس ویژگیهای دستورکارها و ترکیب‌بندی تیم‌ها
قابلیت تعریف گردش کارهای تایید و ارجاع دستورکارها متناسب با ساختار سازمان با استفاده از ماژول ارجاعات
ماژول فرم ساز برای ایجاد انواع چک لیستها با قابلیت ارسال فرمها به اپلیکیشن
ماژول گزارش ساز کاربرپسند جهت تولید انواع گزارشات مورد نیاز
ماژول ارتباط با انبار با قابلیت تعریف انبارهای مختلف، مشاهده موجودی و مدیریت درخواستها از انبار
داشبورد مدیریتی جهت پایش شاخص‌های نگهداشت و ارائه گزارشات مورد نیاز
دارای اپلیکیشن همراه جهت ارسال دستورکارها و تکمیل فرمها در محل با قابلیت نظارت بر عملکرد تیم ها از طریق ثبت موقعیت جغرافیایی